قیمت انواع پسته احمد آقایی آذر ماه ۱۳۹۶ به شرح زیر اعلام می کرد کلیه قیمت ها به تومان می باشد

 

توجه فرمایید که اعتبار این قیمت‌ها ۲۴ ساعت می باشد

 

قیمت انواع پسته احمدآقایی
نوع پستهانس پستهقیمت فروش جزئیقیمت فروش عمــده
پسته احمد آقایی24-2641 هزارتومان40 هزارتومان
پسته احمد آقایی26-2838 هزارتومان37 هزارتومان
پسته احمد آقایی28-3035 هزارتومان34 هزارتومان