قیمت انواع پسته احمد آقایی مورخ 1396/9/16 به شرح زیر اعلام می گردد. توجه داشته باشید اعتبار قیمت های زیر به مدت 24 ساعت می باشد.

  • قیمت های پسته به تومان می باشد.
  • کلیه قیمت ها مربوط به پسته با دهن بست مجاز 5 درصد می باشد.

 

 

قیمت انواع پسته احمد آقایی - پسته کافیــــ
نوع پستهانس پستهقیمت فروش جزئیقیمت فروش عمــده
پسته احمد آقایی24-2641 هزارتومان40 هزارتومان
پسته احمد آقایی26-2838 هزارتومان37 هزارتومان
پسته احمد آقایی28-3035 هزارتومان34 هزارتومان