مایلید از قیمت پسته به صورت هفتگی در تلگرام مطلع شوید؟

  • دریافت قیمت پسته به صورت هفتگی
  • مشاهده پسته های عمده و پیشنهاد های ویژه فروش پسته روزانه