مهمترین دلیل شکل گیری بازرگانی پسته کافی کمک به کشاورزان پسته و خرید محصول این سروران گرامی با بهترین قیمت می باشد


کشاورزان زحمت زیادی در فرآیند تولید پسته دارند. این عزیزان در فرآیند آبیاری، سم پاشی، هرس، رسیدگی به درختان و فرآیند برداشت تلاش بسیاری انجام می دهند تا پسته این طلای سبـــز به ثمر بنشیند.

  • ما در پسته کافی همواره سعی داریم تا:
  • پسته را با قیمت منصفانه از کشاورز خریداری کنیم
  • در تسویه حساب با کشاورزان همواره صادقانه برخورد نماییم و پرداخت به موقع انجام دهیم.
  • همواره قدر دان زحمت این عزیزان هستیم.

فرم زیر را تکمیل کنید و منتظر تماس کارشناسان ما باشید