توجه فرمایید

اگر پسته ای که به دنبال آن هستید در واحد فروش عمده پسته قرار ندارد پیشنهاد می دهم روی دکمه زیر کلیک نمایید.You need to install and activate the WooCommerce Shop Plugin to display WooCommerce Products

نظرات برخی مشتریان

امیدواریم شما هم به زودی به جمع مشتریان راضی ما بپیوندید


واقعا قیمت منصفانه و برخورد خوب از ویژگی های جناب کافی است و سال هاست که مشتری این بزرگوارن هستم

علی سلاجقهساکن اهواز

واقعا قیمت منصفانه و برخورد خوب از ویژگی های جناب کافی است و سال هاست که مشتری این بزرگوارن هستم

علی سلاجقهساکن اهواز

واقعا قیمت منصفانه و برخورد خوب از ویژگی های جناب کافی است و سال هاست که مشتری این بزرگوارن هستم

علی سلاجقهساکن اهواز

واقعا قیمت منصفانه و برخورد خوب از ویژگی های جناب کافی است و سال هاست که مشتری این بزرگوارن هستم

علی سلاجقهساکن اهواز

برای سفارش پسته به صورت عمده فرم زیر را تکمیل کنید